Augmenta l’eficiència energètica de la teva llar

En l’actualitat estem cada vegada més conscienciats amb la reducció del consum energètic en l’àmbit domèstic. Aquest canvi es deriva de dos aspectes principals: d’una banda, l’alta contaminació que existeix al nostre país i la nostra consciència social i, d’altra banda, l’alt preu de l’energia, sobretot el cost del quilowatt hora d’electricitat.

Des de fa anys, a nivell domèstic, existeix un certificat, denominat certificat d’eficiència energètica, que informa del consum energètic anual d’un habitatge. Augmentar la qualificació del teu habitatge es converteix en una gran idea, no sols per a reduir la contaminació ambiental, sinó també per a reduir les factures.

Motius per a incrementar l’eficiència energètica en el teu habitatge

Reestructurar el teu habitatge de manera conscient, assessorant-te per tècnics i enginyers especialitzats en la matèria, et donaran una millor qualificació energètica i t’aportarà una sèrie d’avantatges:

● Redueixes el cost mensual de la teva factura de la llum.

● Redueixes la teva petjada de carboni en el planeta.

● Satisfàs les teves necessitats de manera reflexiva i optimitzada.

● Millores la funcionalitat de la teva llar.

● No oblidis que actualment hi ha un enfoc cada vegada major en la sostenibilitat, per la qual cosa les cases amb una qualificació energètica d’A o B són més atractives per als futurs compradors potencials.

Dades Selectra

Com és un habitatge eficient?

Un habitatge eficient és aquell que utilitza els recursos climàtics de manera conscient i racional. També evita en la mesura que sigui possible l’emissió de contaminants sense descurar el confort.

En general, una casa eficient compleix amb diverses o la majoria de les següents regles:

● Baixes emissions de diòxid de carboni i contaminants.

● Prioritzar l’ús d’energies netes o renovables.

● Optimitza les seves instal·lacions, especialment les relacionades amb la calefacció, la il·luminació i la refrigeració.

● Presenta dispositius amb baix consum d’energia.

● Els materials de construcció se centren en millorar el rendiment tèrmic i es redueixen al màxim les fugides de calor.

Casa Sant Cugat PMP
Casa Sant Cugat

Claus per a augmentar l’eficiència energètica en el teu habitatge

Millora l’aïllament tèrmic

Encara que tinguis a casa calefacció o aire condicionat de baix consum, no obtindràs un bon rendiment si l’aïllament no és l’ideal. La funció de l’aïllament tèrmic és reduir la transferència de calor i fred entre l’interior i l’exterior de l’habitatge, per la qual cosa és un aspecte clau de l’eficiència energètica.

En resum, si la teva casa està adequadament aïllada, hi haurà menys pèrdua de calor i s’utilitzarà menys energia en climatizarla.

Substituir o optimitzar els sistemes de climatització

Així que, si estàs pensant a adaptar el teu habitatge per a millorar la seva qualificació energètica, és bo que et plantegis substituir o almenys optimitzar aquestes instal·lacions.

Si no hi ha possibilitat de beneficiar-se de la calefacció natural, l’enfocament ha de ser utilitzar alternatives més eficients als mètodes tradicionals, que inclouen:

Sistema de calefacció de biomassa: L’ús d’aquest sistema de calefacció pot reduir el consum fins a un 75% respecte a l’ús d’una caldera o estufa de pellets.

Bombes de calor: les bombes de calor es poden utilitzar en combinació amb plantes de calefacció d’aire o geotèrmiques renovables o convencionals i són versàtils, ja que es poden fer servir per a produir condicionadors d’aire durant les estacions càlides.

Una de les millors opcions per a propagar la calefacció és mitjançant el sòl radiant: Una opció que es pot instal·lar fàcilment en obra nova i reformes, i la seva aplicabilitat s’estén a qualsevol mena d’immoble.

En quant als sistemes de refrigeració:

● Aire acondicionat solar: a diferència dels dispositius convencionals, aquest dispositiu extreu energia dels panells solars. Això es pot aconseguir de dues formes: l’aviació fotovoltaica i la climatització per absorció solar.

Refrigeració evaporativa: Es basa a utilitzar aigua com a refrigerant, utilitzant un condensador i una torre de refrigeració per a alliberar l’exterior la calor extreta de l’aigua per evaporació.

Canviar les finestres

En funció del material es poden instal·lar diferents tipus de finestres:

Finestres de PVC: El PVC és un material resistent a la corrosió, i aquest tipus de finestra té baixa conductivitat elèctrica, la qual cosa brinda beneficis en termes de calor i acústica en la llar.

Finestres d’alumini: Una consideració a tenir en compte en instal·lar finestres d’alumini és que aquest és un material conductor natural. Per això, per a contrarestar aquesta conductivitat, és necessari instal·lar materials aïllants que permetin la correcta desconnexió del pont tèrmic.

Els materials no són l’única cosa que importa quan es considera reemplaçar finestres ineficients. En general es poden obtenir bons resultats amb doble vidre i trencament de pont tèrmic per a aconseguir l’aïllament tèrmic desitjat.

La instal·lació de persianes també pot optimitzar el seu funcionament i donar lloc a millors resultats pel que fa a la climatització de la teva llar.

Sant Cugat

Instal·lació de plaques solars o fotovoltaiques

Instal·lar panells solars en la teva llar és una opció segura per a reduir el consum i obtenir una millor qualificació en un certificat d’eficiència energètica.

Si optes per instal·lar plaques fotovoltaiques, fins i tot pots cobrir totes les necessitats energètiques de la teva llar si està en una zona assolellada.

Plaques fotovoltaiques amb connexió a xarxa: Aquest tipus de sistema està connectat a la xarxa i et permet reduir significativament la teva factura de la llum. És a dir, quan els panells fotovoltaics generen energia a partir de la incidència del sol, pots usar-la a casa, i quan no estigui disponible, pots continuar usant la xarxa general.

Instal·lació fotovoltaica aïllada: Aquest tipus d’instal·lació és necessària quan no és possible la connexió a la xarxa, com en llocs aïllats. En aquest cas, quan els panells solars no poden generar suficient energia, es poden utilitzar les cèl·lules solars que acumulen energia per a garantir el subministrament elèctric.

Scroll to Top