Entrevista a l’arquitecte Toni Sàez

Director del departament d’Oficina Tècnica de PMP Prêt-à-porter cases

 

Amb la voluntat d’explicar-te la nostra missió i visió del sector entrevistem, en aquesta ocasió, el nostre director d’Oficina tècnica. La seva amplia perspectiva i experiència en la construcció industrialitzada ens permet fer front a tots els projectes amb seguretat i valentia. Descobrim una mica més sobre ell.

De forma resumida, com descriuries el sistema constructiu de PMP Prêt-à-porter cases? 

El nostre sistema constructiu es basa en diferents elements que, combinats entre sí, conformen els volums de les nostres cases. És similar a un joc de construcció tipus Lego en el qual, disposant d’un número limitat de peces diferents, en funció de com es combinen, el resultat final és totalment diferent.

Quins són aquests elements?

Els sis elements principals que modelen l’embolcall de les nostres cases son els següents:

  • Peces de forjat amb les quals formem els diferents nivells de la casa.
  • Parets de càrrega on es recolzen els forjats.
  • Parets de tancament que arriostren el sistema i completen la pell de la casa. Ambdues parets incorporen part de l’aïllament de la casa, així com la impermeabilització, els trencaaigues o finestres i aplacats decoratius.
  • Escales prefabricades que permeten transitar pels diferents nivells des del primer moment.
  • Fonamentacions prefabricades que permeten el descens de totes les càrregues al terreny on s’assenta la casa.
  • Contenidor: per custodiar tots els materials que utilizarem durant la resta de la fase de construcció: paviments, revestiments, mobles, sanitaris…

Aquests sis elements es combinen entre ells mitjançant unions i accessoris que estan incorporats des de la fàbrica. D’aquesta manera, podem arribar a muntar l’embolcall de les nostres llars en uns cinc dies laborals.

Posteriorment, en uns 4 mesos, acabem tots els interiors de la casa. És a dir, ultimem les instal·lacions, perfeccionem els aïllaments i implementem cuines, banys o, fins i tot, les cortines, el coixí i la il·luminació, si el client ho desitja.

Aquesta manera de pensar les llars PMP és la que ens diferencia.

Què es pretén millorar amb aquest sistema constructiu?

Des del primer moment de desenvolupament del sistema s’ha prioritzat el fet d’executar tots els projectes de la forma més ràpida i eficient possible. D’aquesta manera, minimitzem els costos estructurals i tots els costos derivats del procés de construcció d’una casa. Això ens permet ser més competitius, oferir un producte de major qualitat. Per això, el primer punt que destacaria és la RAPIDESA.

En segon lloc, la QUALITAT dels materials i de les solucions constructives aplicades pel fet que les peces de la casa es produeixen a la fàbrica pròpia en unes condicions d’elaboració òptimes en tot moment.

També m’agradaria destacar la millora en la PREVENCIÓ I HIGIENE en comparació amb la construcció tradicional, ja que tots els processos estan controlats i supervisats tant en la fàbrica com en la seva posada en obra, descartant qualsevol tipus d’improvisació.

El següent aspecte rellevant és la SOSTENIBILITAT del sistema, que minimitza al màxim els residus.

Per últim, donem molta importància a l’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA de la casa. La qualitat de les solucions constructives utilitzades ens apropa cada dia més a cases de consum quasi nul. A més a més, la demanda i el consum calculats de manera eficient garanteixen el màxim confort amb el mínim cost econòmic.

PMP és el futur?

El futur és incert, però no hi ha dubte que el sistema de PMP s’adequa més a la societat del segle XXI que la construcció tradicional, ja que aquesta última produeix cases menys eficients.

Considero que la construcció ha d’assimilar d’una vegada per totes els processos constructius de la industria que produeix objectes sofisticats com vehicles, ordinadors, mòbils…

La casa, que és probablement la inversió més gran que farem a la nostra vida, ha de ser també un objecte sofisticat i ben acabat, adaptable al màxim als canvis de les nostres vides.

Per què recomanaries construir-se una casa Prêt-à-porter?

Recomanaria a qualsevol persona que decideixi fer-se una casa unifamiliar que ens donés l’oportunitat d’ensenyar-li la nostra manera de dissenyar i construir habitatges.

En primer lloc, per l’equip humà e PMP Prèt-à-porter cases: assessors comercials i financers, arquitectes, arquitectes tècnics, enginyers, interioristes, atenció al client… que acompanyen en tot moment els clients en el procés, no sempre fàcil, de fer-se una casa.

El nostre objectiu és que el client, que ens dona la seva confiança i vol veure materialitzades les seves il·lusions, se senti segur i acompanyat en tot moment per tot l’equip: abans, durant i després de la construcció.

Control i qualitat

Controlem de forma exhaustiva i supervisem tot el procés per a que les cases PMP s’executin amb uns estàndards de qualitat alts que permeten una baixa demanda energètica i un alt nivell de confort.

Pensant en el client

Els departaments d’arquitectura i enginyeria dissenyen i dimensionen cada casa pensant en el seu usuari, des de la distribució dels espais fins als càlculs energètics o instal·lacions de domòtica.

Interiorisme

Les interioristes assessoren al client en l’elecció dels acabats en les exposicions dels showrooms.

Acompanyament

Des del departament de producte, els arquitectes tècnics de PMP acompanyen al client durant tots l’execució de l’obra.

Agilitat i transparència

Per últim, i no menys important, comptem amb assessors comercials, financers i companys d’atenció al client que vetllen per a que totes les fases del procés siguin àgils i transparents.

Vols saber més sobre PMP Prêt-à-porter cases?

¡Contacta’ns!

Scroll to Top