Repensar com volem viure

Sovint les crisis com la del COVID-19 ens obliguen a replantejar-nos els nostres hàbits, estil de vida i prioritats. Sabem que el que sempre s’ha fet de la mateixa manera, no és necessàriament el més encertat. I en això, a PMP Prêt-à-porter cases, tenim experiència.

PMP Prêt-à-porter cases i l’adaptació als canvis

Vam néixer fa més de 20 anys com a empresa especialitzada en el sector de la construcció, però no va ser fins uns anys més tard, el 2008, quan arran d’una altra crisi ens vam adonar que hi havia una manera més eficient i sostenible de construir cases. I així ho vam fer.

Vam haver de destruir molts mites de la construcció, que en aquest país gairebé ningú posava en dubte, i vam concentrar els nostres esforços en la innovació per fer realitat PMP Prêt-à-porter cases tal i com l’entenem avui en dia. Però sabem que el camí no acaba aquí: la gent i, en conseqüència les empreses, estem en constant evolució.

Per això, en aquest article volem reflexionar sobre quina serà la nostra manera de viure després de la pandèmia i com seran les llars en el futur més proper.

La importància de viure en una llar sana i confortable

És evident que els canvis no arribaran d’un dia per l’altre i que, després d’una crisi global com aquesta, no tothom es podrà replantejar les mateixes qüestions. No obstant, el sector de la construcció i l’habitatge acostuma a ser un dels més vulnerables als canvis en moments delicats.

La pandèmia del COVID-19 ens està fent reflexionar i replantejar-nos molts temes al voltant de la salut i el benestar. No només s’ha posat de manifest la necessitat de tenir un sistema de salut sòlid i pròsper, sinó que el fet de passar tant temps a casa durant el confinament ens està fent més conscients de la importància de tenir una llar confortable i sana, així com un entorn saludable. Us heu adonat que respirem un aire molt més pur aquests dies?

I després del COVID-19?

Si abans de la pandèmia la sostenibilitat ja estava a l’ordre del dia, amb el canvi de paradigma es pronostica un creixement de la demanda d’habitatges sostenibles que ens permetin viure en entorns més saludables, tant per a les persones, com per al medi ambient. Però a què ens referim quan parlem d’habitatges sostenibles?

repensar com volem viure 7
repensar com volem viure 6

Què defineix les cases sostenibles?

Hi ha diferents graus dins del que es consideren cases sostenibles, des d’habitatges que tenen en compte criteris d’eficiència energètica, fins a les anomenades passive houses (cases passives) que tenen un consum gairebé nul. Entremig hi ha un gran ventall de grisos que s’engloben dins dels criteris de sostenibilitat i eficiència energètica que pot tenir una llar. Vegem les diferents característiques de les cases sostenibles:

Aïllaments i sistemes de climatització intel·ligents

L’elecció dels materials aïllants, la seva composició i els sistemes de climatització automatitzats que tingui una llar determinaran la seva eficiència energètica i, per tant, la reducció de la seva petjada mediambiental.

Domòtica de la llar

La domòtica de la llar aplicada al consum energètic permet gestionar la qualitat de l’aire de les cases i fer ús dels recursos energètics només quan es necessiti. Per exemple, automatitzant els sistemes de climatització en funció de la previsió meteorològica, entre moltes altres funcions.

Materials sostenibles

Els materials escollits a l’hora de construir una casa influeixen en el grau de sostenibilitat d’una llar en diferents aspectes: si són materials reciclables o biodegradables, si la seva obtenció és de proximitat o si generen més o menys residus en el transport i el muntatge.

Gestió de residus

Els sistemes de gestió de residus, tant de l’empresa constructora com de la llar, influeixen en la seva sostenibilitat.

Certificat A d’eficiència energètica

Actualment, la manera de valorar si una llar és prou eficient energèticament és mitjançant la qualificació del certificat d’eficiència energètica, un document obligatori en tots els habitatges. Com més alta sigui la puntuació (A més alta – G més baixa), més eficient serà la casa.

repensar com volem viure 1

La sostenibilitat en les cases prêt-à-porter

A PMP Prêt-à-porter cases tenim molt en compte els criteris de sostenibilitat i eficiència energètica. El nostre mètode ens permet reduir l’impacte mediambiental de tot el procés de la construcció de les nostres llars, des del seu disseny pensat per a la màxima eficiència energètica, fins a la gestió dels materials: utilitzant només les quantitats exactes que necessitem i gestionant i reutilitzant els residus de manera eficient, tant a la nostra fàbrica com a l’obra.

A més a més utilitzem energies renovables, sistemes de climatització eficients, domòtica de la llar i matèries primeres de proximitat (formigó) per reduir l’impacte mediambiental, entre altres mesures.

Tu també t’has replantejat com vols viure després de la pandèmia?

A PMP Prêt-à-porter cases no sabem com serà el futur, però sabem que el continuarem encarant amb una perspectiva sostenible i una actitud oberta als canvis.

Scroll to Top